WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH ONLINE

http://www.wyniki.eskulap-konin.pl/
Wykonujemy TESTY ANTYGENOWE SARS-Cov-2

(cyfrowy certyfikat europejski)

Zgłoszenie pod numerem Tel. 519 610 768

Do 31.10.2021 w promocyjnej cenie – 90,00 złTOMOGRAF OPTYCZNY Z FUNKCJĄ ANGIOGRAFII

(patrz aktualności)


Test SARS Cov 2 IgG

Zachęcamy Państwa do wykonania powyższego testu.

Stwierdza on przebycie bądź nie – infekcji koronawirusem.

Badane ilościowo pasmo przeciwciał ( IgG ) pojawia się po przechorowaniu zakażenia .

Proszę pamiętać ,że ok.80 % zakażeń koronawirusem przebiega bezobjawowo.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODOSzanowni Państwo


- Administratorem Państwa danych osobowych jest: Spółka Jawna Eskulap Marek Zabłocki Mirosław Chorzewski Danuta Zabłocka Piotr Kleina-Schmidt, z siedzibą na ul. Szeligowskiego 1 w Koninie;-W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego przetwarzania danych osobowych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Szymona Szuszwalaka, z którym skontaktować się można poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

- Dane przetwarzać będziemy w celu przeprowadzenia diagnostyki medycznej, badań profilaktycznych, zabiegów oraz leczenia. Zależnie od wykonanego świadczenia dokonamy tego na podstawie umowy, którą Państwo z nami zawierają zlecając nam przeprowadzenie danej czynności (RODO art. 6 ust. 1b) lub na podstawie przepisów prawa, które nakładają na nas liczne obowiązki związane z przetwarzaniem danych (RODO art. 6 ust. 1c). Z racji formy naszej działalności przetwarzamy również dane szczególnej kategorii (RODO art. 9 ust. 2 lit. h oraz i). Obowiązki nałożone na nas zawarte są w ustawie o działalności leczniczej, ustawieo prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawie o diagnostyce laboratoryjnej oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. W przypadku pozytywnego wyniku na obecność wirusa SARS-COV-2 ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi obliguje nas do przekazania tej informacji do Ministerstwa Zdrowia poprzez dedykowany system EWP;

- Państwa dane przetwarzamy w zakresie określonym przepisami prawa. Przepisy te wskazują szczegółowy ich zakres;

- Odbiorcami Państwa danych są wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

- Dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub są nam udostępniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

- Podanie przez Państwa danych nie jest obowiązkowe. Jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wykonania usługi.

- W związku z przetwarzaniem przez nas danych przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo dostępu do własnych danych, ich sprostowania i przeniesienia;

- ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu ;

- cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli zgoda taka została udzielona;

Realizacja przysługujących Państwu praw może zostać ograniczona, jeżeli odrębne przepisy nas do tego zobowiązują. Niemniej jednak każde Państwa żądanie zostanie potraktowane indywidualnie i z należytą uwagą.

- Państwa dane przetwarzać będziemy przez okres do 30 lat od dokonania ostatniego wpisu.

- Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem to istnieje możliwość złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

- Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich.

- Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, nie dokonujemy również profilowania;